نام نویسنده: مهدی عابدی

دنیای اقتصاد – تحلیل برنامه هفتم توسعه

روند موجودی سرمایه در کشور را نشان داده است. طبق این جدول در سال ۱۳۹۹ موجودی سرمایه در کشور حدود ۷۳‌درصد افزایش یافته است؛ اما شاهد هستیم که در سال ۱۳۹۹ تنها با نفت ۶/ ۳‌درصد و بدون نفت ۵/ ۲‌درصد رشد اقتصادی حاصل شده است و می‌توان نتیجه گرفت برای رشد اقتصادی (با احتساب نفت) ۸‌درصد میزان موجودی سرمایه در کشور باید چیزی بیش از ۱۶۲‌درصد و بدون احتساب نفت ۲۳۳‌درصد افزایش یابد که رقم بسیار بالایی است و این امر تنها با مشوق‌های دولت به بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.

سرمایه های بخش خصوصی داروی تورم مزمن

انتشار مقاله الزام سرمایه گذاری هدفمند برای تحقق رشد اقتصادی در خبرگزاری بازار https://www.tahlilbazaar.com/news/211235/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86

پیمایش به بالا