www.ecoyar.com

اکویار ، یار اقتصادی شما

اکویار، یار اقتصادی شما

مرکز خدمات اقتصادی،سرمایه گذاری و کارآفرینی

بازده سالیانه (میان مدت) گروه خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری اکویار

بازدهی میان مدت 4 ساله سبدهای اختصاصی

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

بازدهی میان مدت 3 ساله صندوق سرمایه گذاری مشترک

(درآمد ثابت)

سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک متوسط

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

3468 %

سال 1397

53 %

سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک بالا

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

4819 %

سال 1398

57 %

سال 1399

49/6 %

سال 1400

52 %

سال 1401

%49

زندگی خود را اقتصادی تر کنید

0
سال تجربه کاری
0
نیروی انسانی
0
درصد رضایت مشتری
0
پروژه انجام شده

تجربه خوشایند با اکویار

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌ نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق ، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: 

اولاً هزینه به‌ کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. 

ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد.

 ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

پیمایش به بالا