به اکویار خوش آمدید

اکویار، یار اقتصادی شما

اکویار، یار اقتصادی شما

جامع ترین مرکز خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری

بازده سالیانه (میان مدت) گروه خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری اکویار

بازدهی میان مدت 4 ساله سبدهای اختصاصی

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

بازدهی میان مدت 3 ساله صندوق سرمایه گذاری مشترک

(درآمد ثابت)

سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک متوسط

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

3468 %

سال 1397

53 %

سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک بالا

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

4819 %

سال 1398

57 %

سال 1399

49/6 %

سال 1400

52 %

سال 1401

%49

زندگی خود را اقتصادی تر کنید

0
سال تجربه کاری
0
نیروی انسانی
0
درصد رضایت مشتری
0
پروژه انجام شده

مرکز دانش اکویار

تجربه خوشایند با اکویار

پیمایش به بالا