ما کی هستیم؟

در آذر ماه 1386، به منظور مدیریت حرفه ای دارایی های آحاد جامعه در بازار سرمایه، نهاد مالی جدیدی تحت عنوان سبدگردان به عنوان نهادی واسطه ای معرفی شد.

سرمایه گذاری، صرف هزینه های جاری، خرید دارایی فیزیکی (واقعی) مشهود و نامشهود و یا خرید دارایی های مالی که با هدف کسب سود و با افزایش ارزش دارایی تحصیل میشود.

از گزینه های سرمایه گذاری ذر ایران میتوان به پول، دارایی های اجتماعی، انسانی، فکری، تحصیلی، تجربی و شغلی، طلا (سکه) و سایر فلزات گرانبها، کالاهای بادوام مثل زعفران و ….

اعضای هیئت مدیره مرکز خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری اکویار

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهدی عابدی

جناب آقای حامد درویشی

سمت

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس

نام و نام خانوادگی

جناب آقای مهدی عابدی

جناب آقای حامد درویشی

سمت

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس

6 سال سابقه کاری

این مجموعه در 6 سال گذشته همواره تلاش کرده است تا با تکیه بر دانش، تجربه و سوابق مدیران و کارشناسان خود مناسب ترین فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کند تا از این طریق تجربه خوشایندی از سرمایه گذاری را برای مشتریانش رقم بزند.

ساختار اقتصادی

و نظارتی کشور

شورای عالی بیمه

بیمه مرکزی

شبکه بیمه

شرکت های بیمه

بیمه نامه های مختلف

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت بورس و فرابورس

نهاد های مالی مدیریت دارایی (از جمله اکویار)

انواع سبدهای سرمایه گذاری حرفه ای و مدت دار

شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی

سیستم بانکی

موسسه مالی و اعتباری

سپرده های سرمایه گذاری

جایگاه سبد گردان در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور

  • جایگاه سبدگردان

سبد گردان ها با اجرای دو روش سرمایه گذاری با دو ابزار صندوق یا سبد سرمایه گذاری اختصاصی و صندوق سرمایه گذاری مشترک مهمترین نهاد بازار سرمایه برای کمک به توسعه و دسترسی به اهداف سرمایه گذار و سرمایه پذیر در بازار سرمایه هستند

مهمترین نهاد اجرایی نظام مالی و اقتصادی کشور

  • سبدگردان

سبدگردان با کارکرد بانک سرمایه گذاری و تامین سرمایه، مهمترین نهاد اجرایی مالی و ساختار اقتصادی بازار سرمایه محور بعنوان یک ساختار اقتصادی مطلوب کشور است که منافع مالی را به صورت بهینه تجویز کرده و به صورت بهینه تخصیص می دهد.

یک نهاد تامین سرمایه

  • تامین سرمایه

همچنین سبدگردان از دیدگاه سرمایه پذیر یا دفتر اوراق بهادار یا دولت، یک نهاد تامین سرمایه است. چرا که منابع مالی را به صورت بهینه مبتنی بر سطوح مختلف نرخ هزینه سرمایه، تجهیز و تجمیع میکند و بصورت بهینه برای ناشران اوراق بهادار تامین کرده یا به آنها تخصیص می دهد.

بازده سالیانه (میان مدت) گروه خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری اکویار

بازدهی میان مدت 4 ساله سبدهای اختصاصی

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

بازدهی میان مدت 3 ساله صندوق سرمایه گذاری مشترک

(درآمد ثابت)

سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک متوسط

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

3468 %

سال 1397

 

53 %

سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک بالا

(صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی)

4819 %

سال 1398

57 %

سال 1399

49/6 %

سال 1400

52 %

سال 1401

49 %

پیمایش به بالا